Jaunimo politika savivaldybėje

Jaunimo politika Lietuvoje

Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaita  t2-156_sprendimas.pdf

Jaunimo reikalų tarybos ataskaita už 2017 m. veiklą t2-44.2018.priedas.docx

 

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba 

Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis

Pirmininkė

Pavaduotoja

  • Brigita Barkauskaitė - Tamašauskė -  Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“ prezidentė - el.p. laiskas.brigitai@gmail.com .

Nariai

  • Salvijus Linnik -Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos ,,Žingsnis“ Kretingos padalinio atstovas- el.p. linnik.salvijus@gmail.com;
  • Vaidas Kuprelis - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirminkas- el.p. vaidas.kuprelis@gmail.com;
  • Asta Pocienė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr.  specialistė- asta.pociene@kretinga.lt;
  • Giedrė Ringytė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė - el.p. giedre.ringyte@kretinga.lt;
  • Irma Vilutytė - Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos 3 būrio vadė -  el.p. ivilutyte802@gmail.com.
  • Rasa Lazdauskaitė- Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos valdybos narė- el.p. gloriarasa@gmail.com
  • Vaidas Butkevičius - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys- el.p. vaidas.butkevicius@kretinga.lt 
  • Augustas Simukaitis- Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro narys - el.p. augustas121@gmail.com

Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2017-2019 m. programa t2-59.pdf

 

2018 m. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai

1 posėdis jv1-1.pdf

2 posėdis jv_1-2.pdf

3 posėdis jv_1-3_1.pdf

4 posėdis jv_1-4.pdf

5 posėdis jv_1-5.pdf

2017 m. savivaldybės jaunimo reikalų tarybo posėdžių protokolai

1 posėdis  2017-01-18_posedis.pdf

2 posėdis 2017.02.07.pdf

3 posėdis  sjrt_2017-03-06.pdf

4 posėdis 2017-_04_-06_jv-6.pdf

5 posėdis 2017-05-25_jv-7.pdf

6 posėdis jv1-8.pdf

7 posėdis jv1-9.pdf

8 posėdis jv1-10.pdf

9 posėdis jv1-11.pdf

Jaunimo reikalų koordinatorius

Diana Garjonienė

Vilniaus g. 8-308, Kretinga
Kretingos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Kontaktai:  (8445) 789 31, 8610 67605, diana.garjoniene@kretinga.lt