Kartenos bendruomenės centro atviro erdvės jaunimui

VidaTamošauskienė
Mokyklos g. 16, Kartena
867343854