Kvietimas savanoriauti

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) – savanoriška, pelno nesiekianti organizacija. Savo veiklą grindžianti principais: humaniškumu, bešališkumu, neutralumu, nepriklausomybe, savanoriškumu, vienumu, universalumu.

Kvietimas