Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kviečia naudotis galimybe ir vykti į mokymo kursus, skirtus jauniems žmonėms ir su jais dirbantiems.

Tarptautinių renginių dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidomis rūpinasi organizatoriai. Atrinktų dalyvių tarptautinės kelionės iš Lietuvos ir atgal bei sveikatos draudimo išlaidas dalinai (ne daugiau kaip 90 proc.) finansuoja Agentūra. Kviečiame jais dalintis su organizacijomis, jaunais žmonėmis, su jaunimu dirbančiais asmenimis, kuriems ši informacija būtų aktuali.

 Seminaras apie trumpalaikę Europos savanorių tarnybos savanorystę, kuris vyks 2016 m. kovo 20–23 d. Maltoje. Dviejų dienų seminare daugiausiai dėmesio bus skiriama nustatyti iššūkiams, su kuriais susiduriama trumpalaikių Europos savanorių tarnybos projektų metu. Sukursime erdvę dalintis žiniomis ir idėjomis, generuoti pasiūlymus ir kurti strategijas tolimesniam šios informacijos perdavimui. Registracija vyksta iki 2016 m. sausio 31 d. Daugiau informacijos čia: http://erasmus-plius.lt/naujiena/seminaras-apie-trumpalaike-europos-savanoriu-tarnybos-savanoryste-244

Mokymo kursai „Preventing Youth Extremism“, kurie vyks 2016 m. balandžio 18–22 d. Paryžiaus priemiestyje, Prancūzijoje. Mokymų dalyviai įgis gilesnį ekstremizmo koncepcijos suvokimą ir išmoks naudotis įrankiais, padedančiais suprasti ir dirbti su daugiausiai rizikos patiriančiais asmenimis. Mokymuose bus dirbama grupėmis, klausoma pranešimų, dalijamasi patirtimi ir iššūkiais, pateikiamos akademinių tyrimų įžvalgos. Registracija vyksta iki 2016 m. vasario 19 d. Daugiau informacijos čia: http://erasmus-plius.lt/naujiena/mokymo-kursai-preventing-youth-extremism-prancuzijoje-257

Partnerysčių užmezgimo seminaras, skirtas strateginėms partnerystėms apie įsidarbinamumą ir neformaliojo ugdymo pripažinimą. Seminaras vyks 2016 m. balandžio 5–10 d. Ispanijoje. Šiame seminare bus sukurta erdvė organizacijoms, kurios aktyviai veikia jaunimo sektoriuje, plėtoti bendradarbiavimo strategijas ir kurti bendrus strateginių partnerysčių projektus. Seminaro tikslas – padėti organizacijoms susikurti patikimą partnerių tinklą. Registracija vyksta iki 2016 m. vasario 14 d. imtinai. Daugiau informacijos čia: http://erasmus-plius.lt/naujiena/partnerysciu-uzmezgimo-seminaras-strategic-partnerships-on-employment-recognition-of-nfe-ispanijoje-255

Mokymo kursai „All Inclusive“, kurie vyks 2016 m. kovo 16–20 d. Slovakijoje. Pagrindinė mokymo kursų tema – įgalinti jaunimo darbuotojus ar socialinius darbuotojus pradėti įtraukties projektus su skirtingų gebėjimų grupėmis. Siekiama padaryti „Erasmus+“ prieinamesnę jauniems žmonėms, turintiems mažiau galimybių. Registracija vyksta iki 2016 m. vasario 2 d. imtinai. Daugiau informacijos čia: http://erasmus-plius.lt/naujiena/mokymo-kursai-all-inclusive-slovakijoje-254