Jaunimo politika savivaldybėje

 

KVIETIMAS KRETINGOS RAJONO ORGANIZACIJOMS TEIKTI PARAIŠKAS 2019 M.:

  1. Atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms vykdyti
  2. Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms projektinei veiklai vykdyti
  3. Nevyriausybinėms organizacijoms projektinei veiklai vykdyti

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. sausio 31 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui.

Paraiškų teikimą reglamentuojantys dokumentai adresu https://www.kretinga.lt/nvo-projektu-finansavimas

Informaciją dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia Švietimo skyriaus vyr. specialistė laikinai vykdanti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas Lina Jadenkuvienė tel. (8 445) 789 37, el. p. lina.jadenkuviene@kretinga.lt

 

 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama papildoma projekto „JUDAM“ partnerių atranka.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikta Departamento puslapyje https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/skelbiama-jaunimo-garantij-iniciatyv-projekto-judam-papildoma-partneri-atranka

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, darbo biržoje neregistruotas 15-29 m. jaunimas.

Atrankos tikslas – atrinkti partnerius savivaldybėse, kurie teiks kokybiškas asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo (asmeninės kompetencijos suprantamos kaip gebėjimai, vertybės, nuostatos, kurios reiškiasi tam tikromis asmens savybėmis bei kryptingumu) paslaugas visoje Lietuvoje.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. sausio 10 d.

 

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS INFORMACIJA

Iki sausio 15 d. jauni žmonės, norintys pretenduoti į  0,25 stojamojo balo, turėtų jau pradėti savo tarnybą. 

Jaunas žmogus, kuri(s) norėtų dalyvauti programoje, ji(s) turi registruotis čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGUidqEoH8iX0OuPejEictVQ_d6Zje4Y6i6Tuo2e9n9HSOg/viewform

Užsiregistravę savanoriai priskiriami Savanorišką veiklą organizuojančiai organizacijai (SVO) pagal teritoriją. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos datos, kuria sudaroma trišalė savanorystės sutartis. 

Savanoriai gali atlikti tarnybą tik akredituotose priimančiose organizacijose. Šiuo metu jau užsiregistravę 130 savanorių! Dalyvavimo programoje vietų skaičius ribotas. 

Nacionalinis Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašas skelbiamas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/353e8be0786d11e8ae2bfd1913d66d57

 

Jaunimo politika Lietuvoje

Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaita  t2-156_sprendimas.pdf

Jaunimo reikalų tarybos ataskaita už 2017 m. veiklą t2-44.2018.priedas.docx

 

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba 

Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis

Pirmininkė

Danutė Skruibienė - Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja - el.p. danute.skruibiene@kretinga.lt 

Pavaduotoja

Brigita Barkauskaitė - Tamašauskė -  Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“ prezidentė - el.p. laiskas.brigitai@gmail.com 

Nariai

Vaidas Butkevičius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys – el.p. vaidas.butkevicius@kretinga.lt 

Gabrielė Deimontaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro atstovė;

Tautvydas Jonušas – Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos ,,Žingsnis“ Kretingos padalinio atstovas – el.p. info@zingsnis.lt

Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas – el. p. vaidas.kuprelis@gmail.com

Asta Pocienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr.  specialistė – el. p. asta.pociene@kretinga.lt

Gintarė Pociūtė – Kretingos jaunimo teatro atstovė         

Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė – el.p. giedre.ringyte@kretinga.lt

Irma Vilutytė  – Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos 3 būrio vadė – .el.p. ivilutyte802@gmail.com

 

Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2017-2019 m. programa t2-59.pdf

 

2018 m. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai

1 posėdis jv1-1.pdf

2 posėdis jv_1-2.pdf

3 posėdis jv_1-3_1.pdf

4 posėdis jv_1-4.pdf

5 posėdis jv_1-5.pdf

6 posėdis   jv_1-6.pdf

7 posėdis   jv_1-8.pdf

2017 m. savivaldybės jaunimo reikalų tarybo posėdžių protokolai

1 posėdis  2017-01-18_posedis.pdf

2 posėdis 2017.02.07.pdf

3 posėdis  sjrt_2017-03-06.pdf

4 posėdis 2017-_04_-06_jv-6.pdf

5 posėdis 2017-05-25_jv-7.pdf

6 posėdis jv1-8.pdf

7 posėdis jv1-9.pdf

8 posėdis jv1-10.pdf

9 posėdis jv1-11.pdf

Jaunimo reikalų koordinatorius

Diana Garjonienė

Vilniaus g. 8-308, Kretinga
Kretingos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Kontaktai:  (8445) 789 31, 8610 67605, diana.garjoniene@kretinga.lt