NEPRAŽIOPSOK - naujos atviros erdvės jaunimui Kretingsodyje, Laiviuose, Kartenoje, Piliakalnyje ir Salantuose

2016 m. veiks 17-iolika atvirų jaunimo erdvių Kretingos rajone. Net 8550 eurų skirta iš Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto atvirų jaunimo erdvių veiklos programai vykdyti. Tai reiškia, kad atviros erdvės rajone plečiasi, sudaromos sąlygos atokesnių kaimiškųjų vietovių jaunimui prasmingai ir turiningai leisti laisvalaikį. Atvira jaunimo erdvė įkurta įstaigoje nekeičia pačios įstaigos veiklos (biblioteka ir toliau išdavinėja knygas, kultūros centras organizuoja renginius, mokykloje ir toliau mokinasi mokiniai), tik atsiranda patalpa, priemonės ir palankus laikas jaunimui rinktis. Atviros jaunimo erdvės gyvavimo sėkmė priklauso nuo pačių jaunuolių: suderintas laikas, tinkamai pasirinktos priemonės, diskusija tarp darbuotojų ir jaunimo bei aktyvus naudojimasis atviros erdvės teikiamomis sąlygomis. 

Šiuo metu organizacijos, vykdančios šią programą, greitai pasirašys sutartis su savivaldybe dėl finansavimo ir gavusios finansinę  "injekciją" praturtės priemonėmis, kurių naudą išbandys pats jaunimas.

Informacija apie finansavimą https://www.kretinga.lt/node/9425

Šiais metais naujos atviros jaunimo erdvės pradės veikti šiose organizacijose:

VŠĮ Kretingos technologijų ir verslo mokykloje

Laivių bendruomenės centre ,,Laiviai"

Kartenos bendruomenės centre ,,Kartena"

Darbėnų gimnazijos Piliakalnio filiale

Kretingos r. M. Valančiaus bibliotekos Salantų filiale

Šių organizacijų "startas" priklausys nuo vietinio jaunimo įsitraukimo į atviros jaunimo erdvės kūrimą. Kviečiame jaunimą aktyviai domėtis, dalyvauti ir kurti sau patogią erdvę, kurioje būtų miela būti vakarais, šnekučiuotis su draugais, žaisti tenisą, bilijardą ir dalyvauti kituose užsiėmimuose. Kilus klausimams, visada esame atviri jūsų pasiūlymams.