JAUNIMO PROJEKTAMS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 9000 EURŲ

 

2016 m. Kretingos rajono savivaldybės administracija  gavo 26 paraiškas iš jaunimo ir su jaunimo dirbančių nevyriausybinių organizacijų. Teikiamų projektų bendra suma siekė 20 000 eurų. Įvertinus paraiškas, finansuota 18 projektų, kuriems įgyvendinti skirta 9000 eurų suma iš  savivaldybės biudžeto.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-305 ir 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-397

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Programa

Skirta suma

1

Klaipėdos miesto ekologų klubas „Žalioji žemė“

Jaunimo ekologinės savanorystės Kretingos rajone skatinimas

200

2

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kretingos viltis“

Neįgalaus jaunimo sveikos gyvensenos per vandens terapiją ugdymas

300

3

Kretingos  r. Senosios Įpilties bendruomenė

Sportuok ir būsi sveikas

 

600

4

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kretingos skyrius

Surask save

300

5

Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai

Jaunime, vienykimės

500

6

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“

Jaunas – aktyvus - savanoriškas

350

7

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“

Aktyvi jauna šeima

 

550

8

Asociacija Kretingos jaunimo teatras

Kūrybinės  teatro laboratorijos

900

9

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

Jaunimo radijo studija

860

10

Juodupėnų bendruomenės centras ,,Juodupėnai“

Jauni ir aktyvūs

250

11

VŠĮ Ceklio kuršiai

Vilnos kelias: nuo senovės kuršių iki šių dienų lietuvio buities

500

12

Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas netradicinėmis priemonėmis

900

13

Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Jaunimo organizacijos veiklos stiprinimas

350

14

Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Mokymų ciklo organizavimas

500

15

Kartenos bendruomenės centras „Kartena“

Jaunos Kartenos šeimos 2

500

16

Lietuvos moksleivių sąjunga

Aktyvi mokinių savivalda- nauda ir mokyklai, ir mokiniui

290

17

Lietuvos moksleivių sąjunga

Karjera‘16

900

18

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kretingos skyrius

Nebūk madingas- būk gyvas

250

                                                                                                                        Iš viso 9000

                 Apie vykdomus projektus, įsitraukimą įveiklas informacija bus viešinama.