Šiaulių universitete bakalauro studijų programa ,,Integruotų gamtos mokslų pedagogika"

Šiaulių universitete vyksta priėmimas į unikalią bakalauro studijų programą Integruotų gamtos mokslų pedagogika. 

Programos išskirtinumas tas, kad jos absolventai gali dirbti integruotai trijų dalykų (biologijos, chemijos ir fizikos) pedagogais.  Darbas vyks su 5-8 klasių mokiniais ir pamokos, visų minėtų dalykų, bus vedamos integruotai. Norime akcentuoti, jog  šiai studijų programai yra  skirtas ir tikslinis finansavimas. Jį skiria Švietimo ir mokslo ministerija, numatydama, kokių specialistų reikės valstybei ar regionui dabar arba artimiausioje ateityje. Pabrėžtina, jog tikslinę studijų vietą  gavusiam ne tik bus apmokamos studijos, bet baigęs mokslus jis bus įdarbintas pagal įgytą specialybę(jeigu tuo metu jis dar neturės darbo vietos). Jei žmogus jau bus dirbantis, sutartis pasirašoma su ta institucija, kurioje Jūs dirbate. Registruodamiesi LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantieji turi pateikti prašymą  į tikslinėmis lėšomis finansuojamą studijų vietą.  Norėtume akcentuoti, kad stojantieji į pedagogines studijas turi būtinai užsiregistruoti LAMA BPO  motyvacijos vertinimui iki birželio 29 d.  9 val.ryto nurodant motyvacijos vertinimo datą (birželio mėn. 29-30 d.). Žiūrėti nuorodą apie registravimosi eigą. https://www.youtube.com/watch?v=Z4CoxFJqIE4&feature=youtu.be

Studijuoti gali ir tie asmenys, kurie yra baigę vidurines mokyklas anksčiau, jiems taikomos kitos stojimo sąlygos.

Informacija dėl studijų proceso organizavimo:

1. Paskaitos organizuojamos sesijiniu būdu (t.y. vyksta  ciklais, kaip ištęstinių studijų studentams). 

2. Paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais, tam, kad studentai galėtų derinti studijas ir darbą. Studijų organizavimo būdas bus derinamas rugsėjo mėnesį, kai susirinks visa grupė  ir pasirinks jiems priimtiną variantą.  Jei būsimi studentai jau  turės  aukštojo mokslo diplomą (gamtos mokslų ar pedagogikos kryptsje), bus įskaitomi sutampantys studijų dalykai.

 

Tikslesnė informacija tel. 868408325

 

Jurgita Smilgienė
Šiaulių universiteto 
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto 
prodekanė