Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia dalyvauti apklausoje „Kokia savivalda Tavo mokykloje?“

Rugsėjo 27 d. startavo Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) ir Jaunimo reikalų departamento organizuojama mėnesį truksianti internetinė apklausa Lietuvos moksleiviams, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip keičiasi mokyklose veikiančių savivaldų ir mokyklos tarybų situacija – „Kokia savivalda Tavo mokykloje“.

Ši apklausa jau buvo vykdoma 2012-ais bei 2015-ais metais ir pateikė svarbios informacijos, atskleidė įvairias savivaldose esančias problemas. Išsiaiškinta, kuriose savivaldybėse savivaldos egzistuoja, kuriose – ne, kokios yra savivaldų vykdomų veiklų kryptis bei jų kokybė. Praėjus keturiems metams nuo pirmosios apklausos vykdymo, LMS siekia sužinoti, kaip pasikeitė savivaldų veikla ir remdamasi rezultatais toliau kryptingai veikti, kuriant geriausias sąlygas moksleiviams ir jų interesų atstovavimui.

Šiemet, bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu, į klausimyną buvo įtraukta ir dalis apie mokyklos tarybas, kuria norima išsiaiškinti šios mokyklos organizacijos veikimo principus bei joje esančias problemas.

Pagalbos vykdant apklausą bus prašoma visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, savivaldybių švietimo skyrių, jaunimo reikalų koordinatorių bei kitų savivaldybės specialistų, atsakingų už mokinių savivaldas. Taip pat bus pasitelkiamas ir nevyriausybinių organizacijų sektorius. LMS prašo pagalbos visų miestų ,,Apskritųjų stalų“, Eurodesk, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir kitų jaunimo organizacijų.

Vienas iš svarbiausių Lietuvos moksleivių sąjungos tikslų yra visose mokyklose veikiančios savivaldos, aktyviai dalyvaujančios mokyklos gyvenime ir efektyviai atstovaujančios savo mokiniams. Gavus ir išanalizavus šios apklausos duomenis dar žingsniu priartėsime šio tikslo link.

Apklausos klausimai pateikiamihttps://goo.gl/forms/HPSGueH7618QAC1s1

Kilus klausimams galite kreiptis į apklausos koordinatorę Rūtą Pučaitę  el.paštu.: rpucaite@gmail.com arba telefonu +370 623 32370

Lietuvos moksleivių sąjunga yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. Lietuvos moksleivių sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei ginti jų interesus.

Prezidento kontaktai:

Dovilė Bikelytė

El.pašta: dovilebikelyt@gmail.com

Tel.nr.: +370 603 47232