Besiformuojančioms mokinių savivaldoms

Daugelyje mokyklų renkami atstovai į mokinių savivaldą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Visos mokyklos yra gavusios rekomendacijas, kaip gerinti mokinių savivaldų veiklą, vadovaujantis atliktos apklausos rezultatais ir mokinių savivaldos narių siūlymais. Priminsime, kas buvo rekomenduota:

1.Sudaryti mokyklos mokinių savivaldos nariams sąlygas, skiriant patalpas veiklai vykdyti.

2.Atsižvelgti į mokinių savivaldos siūlymus sprendžiant kylančias problemas, aptarti ir siekti priimti abipusiai palankų, mokinių interesus labiausiai atitinkantį sprendimą.

3.Susiformavus naujai mokinių savivaldai, sudaryti sąlygas pasirinkti koordinuojantį mokytoją.

Tikimės darbingų, veiklių ir entuziastingų mokinių savivaldos komandų, atstovaujančių savo mokyklos mokinių interesus.