Jaunimo garantijos

Kas yra Jaunimo garantijos?

Tai priemonių rinkinys, sistema, jaunimo užimtumui didinti, įgyvendinama remiantis ES Tarybos 2013 m. balandžio 22 d. _es-tarybos-rekomendacija-jg-2013-04-22-lt.pdf dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.

Jaunimo garantijomis siekiama užtikrinti, kad jaunimui iki 29 metų amžiaus per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. 

Parama jaunuoliams teikiama atsižvelgiant į konkrečius jauno žmogaus polinkius ir galimybes.

Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m. Vsa išsami informacija https://jaunimogarantijos.lt/lt/jaunimo-titulinis/1

Koks Jaunimo garantijų tikslas?

Jaunimo garantijų tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę.

Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

Kam skirta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Lietuvoje Jaunimo garantijų galimybėmis gali pasinaudoti kiekvienas nedirbantis ir nesimokantis, darbo biržoje registruotas ir neregistruotas, jaunas žmogus nuo 15 iki 29 metų amžiaus (įskaitytinai).

Kodėl reikalingos Jaunimo garantijos?

Remiantis tyrimais, jaunimo nedarbas gali padaryti neigiamą ilgalaikį poveikį – didėja rizika ateityje neturėti darbo, gauti mažesnes pajamas, mažėja motyvacija kurti šeimą, taip skatinamos neigiamos demografinės tendencijos.

Jaunuoliai yra labiau pažeidžiami dėl to, kad keičiasi jų gyvenimo etapai, jiems nepakanka profesinės patirties, jų išsilavinimas kartais per menkas, jų socialinė apsauga dažnai ribota, jiems sunku gauti finansinių išteklių, o jų darbo sąlygos ne visada saugios. Todėl reikia tinkamų paramos priemonių, kartu pripažįstant asmeninę jaunuolių atsakomybę.

Kas teikia Jaunimo garantijas Lietuvoje?

Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tikslinius Jaunimo garantijų projektus vykdo, paslaugas teikia šalies teritorinės darbo biržos ir jų jaunimo darbo centrai, EURES biurai, Jaunimo reikalų departamentas ir jo Jaunimo garantijų partneriai – jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tinklas savivaldybėse, taip pat savivaldybių atvirieji jaunimo centrai ir erdvės.

Prie Jaunimo garantijų įgyvendinimo prisideda Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija ir joms pavaldžios institucijos.

Jaunimo garantijas Kretingos rajono savivaldybėje įgyvendina  Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 

 

Jei nedirbi, nesimokai,  gali kreiptis  į Jaunimo garantijų koordinatorę Juliją Stasaitytę

Kontaktai:

Mob.+370 633 47 796

El. p. jgi.julija@gmail.com 

Adresas: Atviros jaunimo erdvės 

I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
 
Julija juda link jaunimo, todėl gali atvykti į tavo gyvenamąją vietą!!!

 

 

G