Mokinių savivalda. Kam ji reikalinga?

Išties ką veikia atstovavimo, delegavimo ar rinkimų būdu išrinktii mokiniai, susibūrę į tarybas? Šiandien mokinių savivalda mokykloje ne tik įgalina dalyvauti sprendimų priėmimo procese, bet ir tampa praktine demokratijos mokykla, siekiant viešos gerovės.Vilniuje organizuotos konferencijos ,,Demokratija mokykloje: misija įmanoma“ pranešėjai  ir moderatoriai stebino ir judino auditoriją, skatindami diskusijas.Konferencijoje dalyvavusi laikinai einanti Švietimo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė akcentavo,kad būtina  susitiprinti atsakingų specialistų už mokinių savivaldų koordinavimą savivaldybės lygmeniu .

Tyrėjas Paulius Gotvadas argumentavo stiprėjantį bendruomenės kaip reiškinio vaidmenį. Norint žinoti, kaip ir kuo gyvena mokykla, reikia tiesiog pasikalbėti su mokiniais. Mokinių savivaldos neturi įgauti elito ar išrinktųjų pozicijų, jos turi atstovauti ypač tuos mokinius,kurių niekas negirdi ir dažnai linkę nepastebėti. Jaunimo reikalų departamento prie SADM Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja Valda Karnickaitė priminė išleistus leidinius apie mokinių savivaldas, kurie yra gairės mokinių savivaldos veiklai organizuoti.

Lietuvos moksleivių sąjungos laikinai einanti prezidentės pareigas Dovilė Bikelytė pristatė atliktos apklausos ,,Kokia savivalda  tavo mokykloje?” rezultatus. Tyrimo įžvalgose- nepakankamas mokinių savivaldos veiklos žinomumas ir nežinojimas, kaip dalyvauti savivaldos veikloje.

Konferencijoje aptartos Švietimo ir mokslo ministerijos , bendradarbiaujant su  Lietuvos moksleivių sąjunga, parengtos rekomendacijos mokinių savivaldos kuratoriams.

Susidomėjimo sulaukė praktinių pavyzdžių, kaip skatinti demokratiškumą mokyklose, pristatymai. Sėkmės mokyklos įkūrėjas Nerijus Buivydas pasidalijo demokratiškos mokyklos gyvenimo aspektais. Keturiose darbo grupėse konferencijos dalyviai diskutavo ir apibendrino nuomonę, kaip stiprinti savivaldas, gerinti bendradarbiavimą savivaldybės lygmeniu ir bendrai įsitraukti į demokratijos įgyvendinimą.

Konferencijoje dalyvavo M. Daujoto pagrindinės mokyklos mokytoja Eugenija Daniuk, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytoja Ramunė Masiokienė, Salantų gimnazijos mokytoja Vilma Gedvilienė ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialist (jaunimo reikalų koordinatorė) Diana Garjonienė.