Kada jei ne dabar?

2017 m. lapkričio 7 d. Kretingoje įvyko Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės  Dianos Laimutės Garjonienės ir vietos JGI koordinatorės Julijos Stasaitytės inicijuotas susitikimas su Kretingos rajono seniūnijų seniūnais, soc. darbuotojais. Buvo pristatytas projektas „Atrask save“. Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su projekto teikiamomis galimybėmis jaunam žmogui Kretingos apskrityje, taip pat buvo aptarta esama jaunimo užimtumo situacija Kretingos mieste bei apskrityje. Renginio metu buvo aptariamas tolimesnis vietos JGI koordinatorės ir seniūnijų bendradarbiavimas, apsikeista kontaktais.Tikimasi, kuo plačiau viešinti projekto galimybes jauniems nedirbantiems ir nesimokantiems žmonėms.