Naujas leidinys apie atvirą darbą su jaunimu

Metodiniame leidinyje pagrindinis dėmesys skiriamas atvirojo darbo su jaunimu kokybės palaikymui bei jo tęstinumo užtikrinimui. Šiame praktiniame gide aptariamos atvirojo darbo veikėjų, veiklos formų apibrėžimo, individualaus konsultavimo, veiklos planavimo temos, kurios gali prisidėti prie įstaigos sistemingo ir kokybiško veikimo. Kiekvienos temos pabaigoje suformuluoti klausimai savirefleksijai skirti tiek jaunimo darbuotojams, tiek jų komandoms. Žinoma, praktinio gido naudojimosi galimybės priklauso nuo atvirųjų jaunimo centrų kūrybiškumo įgūdžių bei tikslo.

Atvirasis darbas su jaunimu suteikia galimybę jauniems žmonėms saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla. Su jaunimu dirbantys asmenys padeda jaunuoliams spręsti kasdieninius iššūkius ir klausimus. Atvirojo darbo su jaunimu metu ugdomos jaunuolio socialinės kompetencijos, socialiniai įgūdžiai, atpažįstamos problemos, padedama jaunuoliui integruotis į visuomenę.

Perskaityti leidinį galite čia 2018.02.14_galutinis_i_jrd.lt_puslapi_atviras_darbas_su_jaunimu_int.pdf