Patyriminis metodas visomis aplinkybėmis

Gegužės 9-10 dienomis Jaunimo sodyboje, Kėkštuose organizuotuose mokymuose įvairių sričių specialistai, tiesiogiai dirbantys su jaunimu, sėmėsi patyriminio ugdymo metodų. Tai patyrimu pagrįsta ugdymo programa, kai iš tiesioginio patyrimo asmuo įgyja žinių bei įgūdžių, kuriuos po to gali pritaikyti darbe ar gyvenime bei  suformuoja savo autentiškas vertybes. Ugdomasis socialinis darbas vyksta dalyviams atliekant struktūruotas praktines užduotis, aptariant jų metu gautą (išgyventą) patyrimą, suformuluojant išvadas (remiantis patyrimo analize), kurios vėliau pritaikomos realiame gyvenime. Tokios užduotys padeda geriau atpažinti grupės darbo ypatumus, skatina kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą, naujų galių atskleidimą.

Mokymus vedęs mokymų lektorius Rolandas Aleknavičius patikino, kad nuotykis arba patyrimas nėra ir negali būti tikslas pats savaime. Visada turi būti ugdomasis tikslas – savęs pažinimo, socialinių įgūdžių lavinimo, tam tikrų žinių ar įgūdžių siekimo. Būtent pagal ugdomuosius tikslus kuriama specifinė programa, modeliuojamas patyrimas, o svarbiausia pagal tai orientuojamas aptarimas. Aptardami savo konkretų patyrimą programos dalyviai įvardino savo išvadas. Nuotykiu ir patyrimu pagrįstas ugdymas stiprino suvokimo, supratimo, sužinojimo nuosavybės jausmą.

Keletas smagių mokymosi akimirkų nuotraukose.

https://www.facebook.com/kretingosjaunimas/photos/pcb.950497775132303/95...

https://www.facebook.com/kretingosjaunimas/photos/pcb.950547261794021/95...

https://www.facebook.com/kretingosjaunimas/photos/pcb.951090225073058/95...