Kas yra atvira erdvė jaunimui ir ką gali nuveikti atviroje erdvėje?

Pagal patvirtintą aprašą 

ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ – patalpa, skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu, galinti būti įstaigoje (kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje), nekeičiant įstaigos juridinio statuso, ir pritaikoma atviram darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę.

Bet paprasčiau sakant, tai miela erdvė, kurioje laukia mielas ir supratingas darbuotojas, visada pasirengęs dirbti su jaunimu: būti, svajoti, kurti ir realizuoti įvairiausius sumanymus.

Kretingos rajone yra 13 atvirų jaunimo erdvių. Kur jos? Pasidomėk http://kretingosjaunimas.lt/atviros-jaunimo-erdves

Kiek jų visoje Lietuvoje? Žvilgterėkite http://www.jrd.lt/informacija-jaunimui/atviri-jaunimo-centrai/atnaujinta...