Kaip gerinti jaunimo situaciją?

Konsultacijos, skirtos savivaldybės jaunimo reikalų tarybai ir su jaunimu dirbančių institucijų specialistams, sukėlė diskusijas ir atskleidė tam tikrų sprendimų modelius, kaip tinkamus ieškant išeičių jaunimo padėčiai gerinti. Konsultantė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė paskatino diskusijos dalyvius susikoncentruoti ties pilietinio aktyvumo programos sukūrimu ir poilsio zonų mokyklose įkūrimu.

 

Remiantis 2011 m. jaunimo situacijos tyrimo duomenimis, jaunų žmonių pilietinis aktyvumas itin žemas, todėl pilietinio aktyvinimo programa turėtų būti daugiasluoksnė ir apimanti daugelį gyvenimo sričių. Konkretesnį pavidalą įgavo poilsio zonų mokyklose planavimas, mokiniai aiškiai nubrėžė tokių zonų poreikį ir žingsnius, kaip tai reikėtų padaryti.

Diana Garjonienė
Kretingos rajono savivaldybės administracijos
jaunimo reikalų koordinatorė