Skelbiamas Jaunimo nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiškų projektams vykdyti priėmimas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paraiškų projektams vykdyti priėmimą.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos teikia paraiškas pagal patvirtintą formą iki kovo 1 d. (įskaitytinai). Projektų turinys ir veikla turi atitikti patvirtintus nuostatus.

Išsamią informaciją dėl paraiškų teikimo teikia Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Diana Garjonienė tel. nr. (8 445) 789 31, 8 610 67605 arba diana.garjoniene@kretinga.lt