Jaunimo organizacijų atstovai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

Laikraščio „Švyturys“ fotografija

Balandžio 8 d. slaptu balsavimu jaunimas išsirinko savo atstovus į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Šią tarybą sudaro 8 asmenys: 4 jaunimo organizacijų atstovai ir 4  savivaldybės administracijos ar savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovai. Sudėtis bus patvirtinta balandžio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu. Jaunimui atstovaus Laurynas Puidokas, Brigita Barkauskaitė, Irma Vilutytė ir Gabrielė Kalniškytė.